ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าแค ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
12
19
31
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
9
15
24
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
63
52
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
71
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...