ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าแค ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
6
13
19
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
9
2
11
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
56
54
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
71
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...