ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกหม้อ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
12
4
16
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
20
14
34
3
ป.1
4
0
4
1
ป.2
8
1
9
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
8
3
11
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
37
19
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
33
90
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...