ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
10
14
24
2
ป.1
1
7
8
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
51
43
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
57
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...