ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังไผ่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
17
7
24
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
60
47
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
61
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...