ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
9
14
23
1
รวม อบ.
18
25
43
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
5
14
19
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
52
56
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
81
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...