ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
22
20
42
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
9
16
25
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
64
73
137
6
ม.1
12
1
13
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
25
19
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
112
223
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...