ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
29
25
54
2
ป.1
21
8
29
1
ป.2
18
21
39
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
19
10
29
1
ป.6
24
16
40
1
รวมประถม
108
76
184
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
101
238
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...