ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
16
5
21
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
20
13
33
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
60
55
115
6
ม.1
14
10
24
1
ม.2
21
14
35
1
ม.3
13
12
25
1
รวมมัธยมต้น
48
36
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
96
220
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...