ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
16
12
28
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
56
47
103
6
ม.1
23
19
42
1
ม.2
24
16
40
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
61
42
103
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
96
222
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...