ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแหลม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
12
29
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
25
24
49
2
ป.1
16
13
29
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
59
63
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
87
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...