ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
2
อบ.3
21
15
36
2
รวม อบ.
39
27
66
4
ป.1
33
13
46
2
ป.2
14
15
29
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
17
15
32
2
ป.5
19
19
38
2
ป.6
24
16
40
2
รวมประถม
118
90
208
10
ม.1
20
11
31
2
ม.2
14
20
34
2
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
44
39
83
5
ม.4
10
5
15
1
ม.5
3
6
9
1
ม.6
8
4
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
15
36
3
รวมทั้งหมด
222
171
393
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...