ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
16
20
36
1
ป.2
15
9
24
1
ป.3
19
21
40
1
ป.4
18
16
34
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
95
89
184
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
95
194
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...