ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
23
23
46
2
ป.1
17
22
39
1
ป.2
22
17
39
1
ป.3
24
11
35
1
ป.4
26
26
52
2
ป.5
33
26
59
2
ป.6
27
30
57
2
รวมประถม
149
132
281
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
155
327
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...