ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
23
13
36
2
ป.1
14
13
27
2
ป.2
16
20
36
2
ป.3
24
16
40
1
ป.4
29
12
41
2
ป.5
24
27
51
2
ป.6
31
25
56
2
รวมประถม
138
113
251
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
126
287
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...