ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
15
8
23
1
รวม อบ.
27
14
41
2
ป.1
15
14
29
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
11
16
27
1
ป.4
10
12
22
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
71
70
141
6
ม.1
4
10
14
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
29
30
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
114
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...