ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
26
19
45
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
10
15
25
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
5
13
18
1
รวมประถม
65
67
132
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
15
11
26
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
39
30
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
116
246
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...