ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
3
12
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
19
18
37
3
ป.1
12
10
22
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
71
76
147
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
10
11
21
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
25
20
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
114
229
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...