ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
11
17
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
19
27
46
3
ป.1
12
10
22
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
11
17
28
1
ป.4
7
18
25
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
13
13
26
1
รวมประถม
70
83
153
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
22
10
32
1
รวมมัธยมต้น
44
22
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
132
265
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...