ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
5
13
1
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
20
24
44
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
11
16
27
1
ป.5
9
17
26
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
67
79
146
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
14
5
19
1
รวมมัธยมต้น
32
21
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
124
243
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...