ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังแขม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
4
4
8
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
28
34
62
6
ม.1
15
6
21
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
29
22
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
60
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...