ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังแขม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
1
9
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
9
3
12
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
24
28
52
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
29
28
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
59
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...