ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
10
3
13
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
37
26
63
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
18
14
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
43
108
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...