ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
4
13
17
1
ป.4
15
6
21
1
ป.5
13
18
31
1
ป.6
11
20
31
1
รวมประถม
66
72
138
6
ม.1
14
17
31
1
ม.2
13
16
29
1
ม.3
10
19
29
1
รวมมัธยมต้น
37
52
89
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
143
268
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...