ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
4
13
17
1
ป.5
13
5
18
1
ป.6
13
22
35
1
รวมประถม
63
63
126
6
ม.1
7
11
18
1
ม.2
14
20
34
1
ม.3
11
15
26
1
รวมมัธยมต้น
32
46
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
128
240
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...