ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
2
13
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
20
6
26
2
ป.1
13
16
29
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
7
11
18
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
54
68
122
6
ม.1
22
10
32
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
54
32
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
106
234
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...