ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
41
81
3
ม.2
49
62
111
3
ม.3
67
47
114
3
รวมมัธยมต้น
156
150
306
9
ม.4
38
34
72
3
ม.5
30
28
58
3
ม.6
21
37
58
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
89
99
188
9
รวมทั้งหมด
245
249
494
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...