ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงตาลวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
61
113
3
ม.2
61
43
104
3
ม.3
63
39
102
3
รวมมัธยมต้น
176
143
319
9
ม.4
36
39
75
3
ม.5
24
38
62
3
ม.6
24
17
41
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
84
94
178
9
รวมทั้งหมด
260
237
497
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...