ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
58
53
111
4
ม.2
68
64
132
4
ม.3
54
48
102
4
รวมมัธยมต้น
180
165
345
12
ม.4
28
40
68
3
ม.5
23
42
65
2
ม.6
28
35
63
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
79
117
196
8
รวมทั้งหมด
259
282
541
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...