ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
61
48
109
4
ม.2
53
63
116
4
ม.3
55
50
105
4
รวมมัธยมต้น
169
161
330
12
ม.4
41
48
89
3
ม.5
25
30
55
2
ม.6
22
31
53
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
88
109
197
7
รวมทั้งหมด
257
270
527
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...