ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
54
106
4
ม.2
60
53
113
4
ม.3
63
66
129
4
รวมมัธยมต้น
175
173
348
12
ม.4
27
39
66
2
ม.5
21
36
57
2
ม.6
22
37
59
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
70
112
182
6
รวมทั้งหมด
245
285
530
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...