ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำสนธิวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
65
105
3
ม.2
60
51
111
3
ม.3
49
52
101
3
รวมมัธยมต้น
149
168
317
9
ม.4
28
61
89
3
ม.5
32
45
77
3
ม.6
41
65
106
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
101
171
272
9
รวมทั้งหมด
250
339
589
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...