ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
95
115
210
6
ม.2
102
100
202
6
ม.3
108
103
211
6
รวมมัธยมต้น
305
318
623
18
ม.4
48
75
123
3
ม.5
40
60
100
3
ม.6
20
62
82
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
108
197
305
9
รวมทั้งหมด
413
515
928
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...