ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
113
100
213
6
ม.2
117
105
222
6
ม.3
94
114
208
6
รวมมัธยมต้น
324
319
643
18
ม.4
39
61
100
3
ม.5
19
65
84
3
ม.6
28
69
97
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
86
195
281
9
รวมทั้งหมด
410
514
924
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...