ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
45
40
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
50
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...