ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตึกราชา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
5
13
18
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
51
53
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
73
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...