ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตึกราชา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
15
21
36
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
58
48
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
69
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...