ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
8
9
17
3
ป.1
6
7
13
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
27
30
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
39
74
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...