ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
12
14
26
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
24
31
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
45
81
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...