ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
16
17
33
1
รวม อบ.
23
26
49
2
ป.1
15
17
32
1
ป.2
21
21
42
1
ป.3
19
13
32
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
15
17
32
1
รวมประถม
99
96
195
6
ม.1
14
23
37
1
ม.2
19
8
27
1
ม.3
25
14
39
1
รวมมัธยมต้น
58
45
103
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
167
347
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...