ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
14
32
1
อบ.3
18
15
33
1
รวม อบ.
36
29
65
2
ป.1
20
19
39
1
ป.2
19
12
31
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
14
18
32
1
ป.6
14
23
37
1
รวมประถม
90
98
188
6
ม.1
22
10
32
1
ม.2
25
14
39
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
57
34
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
183
161
344
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...