ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมสาคร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
20
13
33
1
รวม อบ.
29
22
51
2
ป.1
32
31
63
2
ป.2
39
46
85
2
ป.3
43
39
82
2
ป.4
61
55
116
3
ป.5
64
47
111
3
ป.6
45
44
89
2
รวมประถม
284
262
546
14
ม.1
34
36
70
2
ม.2
67
53
120
3
ม.3
52
49
101
3
รวมมัธยมต้น
153
138
291
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
466
422
888
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...