ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพรหมสาคร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
21
26
47
2
ป.1
20
18
38
2
ป.2
36
30
66
2
ป.3
40
42
82
2
ป.4
47
38
85
3
ป.5
60
55
115
3
ป.6
61
45
106
3
รวมประถม
264
228
492
15
ม.1
44
30
74
2
ม.2
35
39
74
3
ม.3
67
50
117
3
รวมมัธยมต้น
146
119
265
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
431
373
804
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...