ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดจักรสีห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
29
40
69
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
14
18
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
71
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...