ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีสาคร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
1
0
1
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
3
0
3
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
14
8
22
6
ม.1
2
3
5
1
ม.2
1
1
2
1
ม.3
0
5
5
1
รวมมัธยมต้น
3
9
12
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
20
43
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...