ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประโชติการาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
13
19
32
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
3
10
13
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
16
4
20
1
รวมประถม
53
40
93
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
15
6
21
1
รวมมัธยมต้น
24
16
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
75
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...