ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประโชติการาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
21
15
36
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
44
49
93
6
ม.1
14
0
14
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
21
9
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
73
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...