ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
10
9
19
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
32
21
53
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
2
4
6
1
รวมมัธยมต้น
15
10
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
40
97
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...