ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
111
87
198
7
อบ.3
97
103
200
7
รวม อบ.
208
190
398
14
ป.1
117
141
258
7
ป.2
128
132
260
7
ป.3
111
156
267
7
ป.4
159
138
297
8
ป.5
155
146
301
8
ป.6
159
156
315
8
รวมประถม
829
869
1,698
45
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,037
1,059
2,096
59
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...