ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
92
96
188
7
อบ.3
89
108
197
7
รวม อบ.
181
204
385
14
ป.1
130
131
261
7
ป.2
116
150
266
7
ป.3
159
139
298
8
ป.4
154
144
298
8
ป.5
161
154
315
8
ป.6
163
152
315
8
รวมประถม
883
870
1,753
46
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,064
1,074
2,138
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...