ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดข่อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
5
16
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
3
10
13
1
รวม อบ.
18
21
39
3
ป.1
7
5
12
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
12
3
15
1
ป.6
1
7
8
1
รวมประถม
43
31
74
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
9
4
13
1
รวมมัธยมต้น
24
10
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
62
147
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...