ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
25
22
47
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
6
14
20
1
รวมประถม
54
52
106
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
14
10
24
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
25
25
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
99
203
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...