ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
5
12
1
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
22
17
39
3
ป.1
10
3
13
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
62
39
101
6
ม.1
7
12
19
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
14
10
24
1
รวมมัธยมต้น
26
27
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
83
193
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...