ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดประดับ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
37
44
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
54
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...