ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
28
22
50
2
ป.1
15
13
28
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
17
10
27
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
78
63
141
6
ม.1
14
15
29
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
14
16
30
1
รวมมัธยมต้น
37
41
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
126
269
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...