ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
26
19
45
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
17
10
27
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
11
17
28
1
รวมประถม
75
65
140
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
12
17
29
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
34
38
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
122
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...