ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
36
25
61
6
ม.1
1
5
6
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
6
1
7
1
รวมมัธยมต้น
10
11
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
43
95
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...