ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
8
11
19
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
35
32
67
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
17
12
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
55
115
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...