ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
57
60
117
6
ม.1
17
14
31
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
6
10
16
1
รวมมัธยมต้น
33
31
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
105
211
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...