ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
18
17
35
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
8
13
21
1
ป.3
8
15
23
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
57
61
118
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
22
19
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
97
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...