ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
18
20
38
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
78
64
142
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
11
9
20
1
ม.3
9
11
20
1
รวมมัธยมต้น
29
29
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
125
113
238
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...