ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
27
20
47
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
18
8
26
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
76
68
144
6
ม.1
11
11
22
1
ม.2
9
12
21
1
ม.3
15
13
28
1
รวมมัธยมต้น
35
36
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
124
262
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...