ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
13
4
17
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
42
31
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
42
94
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...