ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
5
19
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
22
12
34
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
5
14
19
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
43
41
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
53
118
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...