ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโสภา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
39
39
78
6
ม.1
0
3
3
1
ม.2
2
3
5
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
7
17
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
65
124
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...