ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
24
13
37
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
38
34
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
47
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...