ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวิหารขาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
7
5
12
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
1
0
1
1
ป.3
0
5
5
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
5
0
5
1
รวมประถม
13
15
28
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
20
20
40
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...