ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
13
3
16
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
55
51
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
63
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...