ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
22
40
1
อบ.3
22
14
36
1
รวม อบ.
40
36
76
2
ป.1
19
19
38
1
ป.2
25
29
54
2
ป.3
20
23
43
1
ป.4
31
19
50
2
ป.5
27
19
46
1
ป.6
18
33
51
2
รวมประถม
140
142
282
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
180
178
358
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...