ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
16
31
1
อบ.3
17
20
37
1
รวม อบ.
32
36
68
2
ป.1
22
16
38
1
ป.2
21
21
42
1
ป.3
24
26
50
2
ป.4
20
26
46
1
ป.5
29
20
49
2
ป.6
26
20
46
1
รวมประถม
142
129
271
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
165
339
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...