ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
6
1
7
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
34
24
58
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
4
4
8
1
รวมมัธยมต้น
16
16
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
41
97
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...