ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
10
3
13
1
รวมประถม
42
21
63
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
7
7
14
1
ม.3
5
3
8
1
รวมมัธยมต้น
17
11
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
44
113
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...