ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
38
25
63
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
3
3
6
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
21
13
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
51
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...