ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
11
7
18
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
0
2
2
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
1
5
6
1
รวมประถม
15
19
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
26
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...