ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
9
7
16
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
16
17
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
24
49
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...