ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคีม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
10
17
27
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
13
6
19
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
52
38
90
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
6
5
11
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
20
15
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
70
152
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...