ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคีม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
48
39
87
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
18
12
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
65
144
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...